Hva er IQ?

IQ står for intelligenskvotient og kort sagt er det et mål på en persons intellektuelle evner og potensial.

Hva er IQ-tester?

IQ-tester brukes til å beregne en persons IQ. De er en av de mest administrerte psykologiske testene. IQ-tester består av forskjellige kategorier av spørsmål og er designet for å gjenspeile et bredt spekter av kognitive ferdigheter, som resonnement, logikk og problemløsning.

IQ-tester kan brukes til et bredt spekter av formål: Vurdering av kognitive evner og intelligens, Jobbkandidatvurdering, Utdanningsformål, Diagnose av intellektuell funksjonshemning og kognitiv forskning.

Hvordan måles IQ?

En persons IQ-score er ikke et isolert tall. Det representerer hvordan en persons resultater sammenlignes med resultatene til andre mennesker i samme alder.

Alle IQ-score følger en bjellekurve. Gjennomsnittlig IQ er 100 og er på toppen av klokken. Poengene til de fleste er representert i midten av klokken, mellom 85 og 115.Resultatene er klassifisert som følger:

Mer enn 145 - Meget begavede
130 og mer - Meget høy IQ
115 - 130 - Høy IQ
85 - 115 - Gjennomsnitt
70 - 85 - Under gjennomsnittet
Mindre enn 70 - Lav IQ

Er IQ viktig?

Dette er et vanskelig spørsmål og avhenger av den spesifikke personen. IQ-score kan være informativ å vite, men noen ganger unødvendig.

Mens folk med høy IQ vanligvis gjør det bra på skolen, ofte tjener mer penger og har en tendens til å være sunnere generelt, forutsier ikke IQ-score nødvendigvis individets suksess i livet. Noen mennesker kan slite i ett område og har en svakhet i en eller flere typer intelligens, men kan prestere utmerket på andre områder.

Eksperter antyder at andre viktige elementer bidrar til suksess i livet, inkludert sosiale og emosjonelle faktorer, ambisjon, motivasjon, muligheter. Det er viktig å huske at IQ-tester bare er et mål på intelligens, og de fleste har kapasitet til å lære uavhengig av deres IQ-score.

Faktorer som påvirker IQ-resultatet

Personen skal føle seg vel og komfortabel mens han gjør IQ-testen. Det er visse faktorer som kan påvirke IQ-poengsummen og føre til et lavere resultat:

- Å gjøre testen for raskt
- Ikke fokusere på spørsmålene
- Angst, stress, depresjon, ubehag
- Lav motivasjon
- Mangel på søvn

Flere nyttige ressurser:

» Hvordan måles IQ? Gjennomsnittlig og høy IQ-betydning
» Er IQ viktig?
» Hvordan kan jeg forbedre IQ og hjernefunksjon?