Hvordan måles IQ? Gjennomsnittlig og høy IQ-betydning

IQ står for intelligenskvotient og kort sagt er det et mål på en persons intellektuelle evner og potensial.

En persons IQ-score er ikke et isolert tall. Det representerer hvordan en persons resultater sammenlignes med resultatene til andre mennesker i samme alder.

Alle IQ-score følger en bjellekurve. Gjennomsnittlig IQ er 100 og er på toppen av klokken. Poengene til de fleste er representert i midten av klokken, mellom 85 og 115.Resultatene er klassifisert som følger:

Mer enn 145 - Meget begavede
130 og mer - Meget høy IQ
115 - 130 - Høy IQ
85 - 115 - Gjennomsnitt
70 - 85 - Under gjennomsnittet
Mindre enn 70 - Lav IQ

Rundt sekstiåtte prosent av poengene faller innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet (det vil si mellom 85 og 115). Det betyr at nesten 70 av alle scorer innenfor pluss minus 15 poeng av gjennomsnittspoengene.

Rundt Nittifem prosent av poengene faller innenfor to standardavvik (mellom 70 og 130). Outliers utenfor disse poengene representerer bare en liten del av befolkningen, noe som betyr at bare en liten prosentandel av mennesker har en veldig lav (under 70) eller en veldig høy IQ (over 130).

Gjennomsnittlig IQ - hva betyr det?

Det betyr at du har gjennomsnittlige resonnementer og problemløsende ferdigheter. IQ-poengsummen din kan være en god generell indikator for resonnementet og problemløsende evner, men mange psykologer antyder at disse testene ikke forteller hele historien. Noen få ting de ikke måler er praktiske ferdigheter og talenter. Du kan ha en gjennomsnittlig IQ-score, men du kan også være en god musiker eller artist. Forskere har også funnet at IQ-score kan endres over tid.

Høy IQ - hva betyr det?

Det betyr at du har over gjennomsnittet resonnement og problemløsende ferdigheter. Studier tyder på at personer med høyere IQ har en tendens til å ha flere sjanser til å bli bedre i skolen, jobbresultater og være sunnere generelt. Men ikke alltid * "Det er veldig viktig, alle andre ting er like. Men alle andre ting er ikke like. Det er mye mer å være en god basketballspiller enn å være høy, og det er mye mer å være en god tenker enn å ha en høy IQ . "

Genius IQ - hva betyr det?

Begrepet geni refererer vanligvis til noen med ekstraordinær intellektuell eller kreativ kraft. Imidlertid er det ingen vitenskapelig presis definisjon av et geni. Noen ganger er geni assosiert med talent og noen ganger er geni assosiert med en veldig høy IQ. (> 125,> 140 eller> 160, avhengig av tilfelle).

Noen personer med høy IQ blir med i et høyt IQ-samfunn. Den mest kjente og største er Mensa International, men det finnes også mange andre mer selektive organisasjoner, inkludert Intertel, Triple Nine Society, Prometheus Society og Mega Society.

Flere nyttige ressurser:

» Hva er IQ?
» Er IQ viktig?
» Hvordan kan jeg forbedre IQ og hjernefunksjon?